Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till oss får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.


Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.
Sjukvården har tillgång till speciella nummer.

GIC är en självständig enhet inom Läkemedelsverket

Narcissus-arter: Pingstlilja, Påsklilja.

 & strMotif & Under våren får vi många frågor om barn som smakat på påskliljor. Speciellt löken av pingst- och påskliljor innehåller ämnen som har irriterande egenskaper. Efter förtäring kan man få övergående magbesvär som till exempel illamående och kräkningar. Även narcissus-arternas blomvatten kan orsaka övergående magbesvär då blommornas stjälkar kan släppa ifrån sig rikligt med växtsaft.

Kemikalielistan

KemikalielistanHär hittar du information om kemiska produkter i hemmet.

Växtlistan

VäxtlistanHär hittar du information om växter.

Aktuellt
Varning för ättiksyra
Ättika 24 % är starkt frätande. Det innebär stor risk om någon av misstag råkar dricka av detta, eller får ättika i ögonen. Viktigt att iaktta stor försiktighet med denna produkt i hemmet, speciellt om man har småbarn.
 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid