Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till oss får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.


Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.
Sjukvården har tillgång till speciella nummer.

GIC är en självständig enhet inom Läkemedelsverket

Varning för tändvätskor!
Låt inte grillfesten sluta på akuten

 & strMotif & Många olyckstillbud då barn smakar på tändvätska inträffar under sommarhalvåret då man är utomhus och grillar. Tändvätska är en petroleumprodukt, som vid nedsväljningen lätt kan glida ner i luftvägarna. Tänk på att inte lämna tändvätskor obevakade när småbarn finns i närheten.

Läs mer

Kemikalielistan

KemikalielistanHär hittar du information om kemiska produkter i hemmet.

Växtlistan

VäxtlistanHär hittar du information om växter.

 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid