Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till oss får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.


Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.
Sjukvården har tillgång till speciella nummer.

GIC är en självständig enhet inom Läkemedelsverket

Svampbroschyr / Mushroom brochure

 & strMotif &
Information om giftsvampar på 26 olika språk.

Information on poisonous mushrooms in 26 different languages.

Ladda ner broschyren här
Download the brochure hereKemikalielistan

KemikalielistanHär hittar du information om kemiska produkter i hemmet.

Växtlistan

VäxtlistanHär hittar du information om växter.

Aktuellt
Fotografi på röd flugsvampVarning för giftiga svampar!
Plocka och ät aldrig svamp som du inte är helt säker på är ätlig. Det är däremot inte farligt att enbart ta i en giftig svamp, inte heller att av misstag få i sig upp till en sockerbits storlek.
Ättika 24 % är starkt frätande
Det innebär stor risk om någon av misstag råkar dricka ättika 24 %, eller om man får det i ögonen. Viktigt att iaktta stor försiktighet med denna produkt i hemmet, speciellt om man har småbarn.
 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid