Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Giftiga svampar

Senast ändrad: 2013-10-07

(Klicka på bilderna för att se dem i större format)

Svampar som ger symtom från mag-tarmkanalen

Exempel: Bolmörtsskivling, giftchampinjon, giftkremla, kastanjemusseron.
Symtom kommer vanligen efter 2 - 4 timmar och brukar försvinna inom det närmaste dygnet. Dessa svampar kan orsaka illamående, magont, kräkningar och diarré. Det finns som regel ingen anledning att uppsöka sjukhus.

example6

Bolmörtsskivling

Svampar som påverkar nervsystemet

Exempel: Brun flugsvamp, panterflugsvamp (panterfläckig flugsvamp), röd flugsvamp samt vissa brokskivlingar, slätskivlingar, trådskivlingar och trattskivlingar.
Symtom kommer ganska snabbt, ofta inom ½ - 2 timmar. Förtäring av vissa arter i denna grupp kan ge förvirring, hallucinationer, medvetandesänkning och i sällsynta fall muskelkramper, andra kan ge svettningar, ökat saliv- och tårflöde. Många av dessa svampar ger också magbesvär. Dessa symtom är inte livshotande men kan kräva observation och behandling på sjukhus.

example6

Brun flugsvamp

example6

Panterflugsvamp

example6

Röd flugsvamp

Svampar som skadar inre organ

Lömsk flugsvamp, vit flugsvamp, och gifthätting innehåller ett gift (amatoxin) som skadar lever och tarmslemhinna.
Symtom kommer först efter 8 - 24 timmar. Man insjuknar med intensiva vattentunna diarréer och kräkningar. Efter ytterligare någon dag ses leverpåverkan. Förgiftningen kan vara livshotande. Sjukhus ska uppsökas omgående!

Toppig giftspindling (toppig giftspindelskivling) och orangebrun giftspindling innehåller ett gift (orellanin) som skadar njurarna.
Symtom kommer sent, i regel efter 3 - 7 dygn. Dessa symtom är diffusa och börjar oftast med en allmän sjukdomskänsla. Typiskt är illamående, kräkningar, huvudvärk, trötthet, frossa, smärtor i ryggen samt törst. Urinmängderna kan vara både större och mindre än normalt. I svåra fall kan förgiftningen ge bestående njurskador. Sjukhus ska uppsökas omgående!

Stenmurkla kan orsaka förgiftning om den äts rå eller felaktigt tillagad.
Symtom kommer oftast efter 5 - 8 timmar. Av stenmurklans gift (gyromitrin) kan man bli illamående, få magont, kräkningar och diarré. Även symtom från nervsystemet kan förekomma såsom yrsel, matthet och dubbelseende. I allvarliga fall kan sönderfall av röda blodkroppar (hemolys), lever- och njurskador tillstöta. Förgiftningens förlopp är oftast godartat men kan kräva observation och behandling på sjukhus.

example6

Lömsk flugsvamp

example6

Vit flugsvamp

example6

Gifthätting

example6

Stenmurkla

example6

Toppig giftspindling

example6

Orangebrun giftspindling

Övriga reaktioner efter förtäring av svamp

Giftverkan tillsammans med alkohol (”antabus-effekt”) ses efter förtäring av grå bläcksvamp.
Överkänslighet, allergisk reaktion, kan uppkomma efter upprepad förtäring av pluggskivling.

example6

Grå bläcksvamp

 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid