Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Lättläst

Senast ändrad: 2014-04-03

Om Giftinformationscentralen och förgiftningar.
Här finns inga svåra ord eller långa meningar.

Vi svarar i telefon på frågor om akuta förgiftningar

Ring oss om du eller någon annan

 • svalt ner eller andats in någonting farligt
 • fått stänk i ögonen eller har spillt på huden
 • blivit biten av en orm eller stucken av en geting

Vi bedömer risken och ger råd om vad du behöver göra.

Ibland räcker det med att ge något att dricka hemma.

I vissa fall är det bra att ge medicinskt kol. Det minskar risken att bli förgiftad.
Därför är det bra att ha medicinskt kol hemma.
Ring alltid Giftinformationscentralen innan du ger kol.

Ibland måste man åka till sjukhus för att få hjälp.

Vänta inte med att ringa

Vi har öppet dygnet runt alla dagar på året.

 • Är det akut ring 112 och fråga efter Giftinformation
 • När det inte är så bråttom ring 08 – 33 12 31

Viktigt - en person ska genast till sjukhus om hon/han

 • har svårt att andas
 • är slö eller medvetslös
 • har kramper

Stabilt sidoläge

En medvetslös person ska läggas i stabilt sidoläge (se bilden). Då blir det lättare att andas. Om en person har svårt att andas kan man behöva ge mun-mot-munandning.


Stabilt sidoläge

Vill du veta mer

Titta och läs mer på vår hemsida:

 • Kemikalielistan
 • Växtlistan
 • Bilder på bär
 • Giftiga svampar

Vi har också en broschyr och en plansch.
Här kan du läsa om dem och se hur man får tag på dem

 • Ett ögonblicks verk
 • Råd vid förgiftningstillbud - En första hjälp

Du kan alltid ringa och fråga oss även om inget har hänt.
Då vill vi att du ringer en vardag kl 9 till 17 på telefon 08 - 33 12 31.

Om Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen (GIC) startade 1960 och finns i Stockholm.
Sedan 1:a november 2009 hör vi till Läkemedelsverket.

Här arbetar 35 personer, (apotekare, läkare och sekreterare).
De som svarar i telefonen är apotekare.

Vi har en egen databank med information om förgiftningar.

På Giftinformationscentralen får vi ungefär 75 000 telefonsamtal per år.
Frågorna kommer för det mesta hemifrån men också från sjukhus, vårdcentraler, förskolor, skolor och arbetsplatser.

Många frågor handlar om barn som smakat på någonting hemma.
Till exempel tvättmedel, diskmedel, mediciner, blommor, bär eller svampar.

 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid