Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Informationsmaterial

Senast ändrad: 2014-06-03

GIC - Presentationsbroschyr


Broschyren i pdf-format.

Broschyren kan också beställas från Giftinformationscentralen.
Tfn 08-33 12 31.
E-post: giftinformation@gic.se

Varning för frätande propplösare

Informationsblad från Giftinformationscentralen, Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket om riskerna med frätande propplösare. Broschyren innehåller bland annat tips för att förebygga stopp i avloppet och andra alternativ för avloppsrengöring samt råd för första hjälpen om olyckan är framme.

Ladda ner broschyren här

The most poisonous Mushrooms in Sweden!


Information om giftsvampar på 26 olika språk.

Information on poisonous mushrooms in 26 different languages.

Ladda ner broschyren här
Download the brochure hereEtt ögonblicks verk

Förgiftningstillbud bland barn - Råd från Giftinformationscentralen
Broschyr med kortfattad information om läkemedel, kemiska produkter, växter, svampar, tobak, geting- och bistick, huggormsbett m.m. samt information om hur förgiftningsolyckor kan förebyggas.

Broschyren kan köpas från Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm.
Tfn 08-462 26 70. Fax 08-462 03 22
info@gothiafortbildning.se

Råd vid förgiftningstillbud - En första hjälp

Plansch över de i hemmet vanligast förekommande kemiska produkterna, både farliga och ofarliga, avsedd att användas vid akuta förgiftningstillbud hos barn.

Planschen kan köpas från Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm.
Tfn 08-462 26 70. Fax 08-462 03 22
info@gothiafortbildning.se

För sjukvården
Giftinformationscentralen (GIC) tillhandahåller med databasen www.giftinfo.se en web-baserad informationskälla, där symtom och behandling vid ett urval av akuta förgiftningar beskrivs. Dokumenten har utformats för att användas av läkare och utgör ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.
Gå till www.giftinfo.se

Särtryck Förgiftningar - Behandlingsanvisningar och antidotlista

Kapitel i Läkemedelsboken LB. Kortfattade beskrivningar av risker samt behandling efter exponering för vissa kemikalier, giftiga svampar och växter, giftiga bett och sting samt förgiftningsrelaterade syndrom.

Särtrycket skickas under december 2013 till sjukvården. Önskas ytterligare exemplar kan de beställas från Giftinformationscentralen via antidoter@gic.se eller 08-610 05 00. En digital version finns på GiftInfo

 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid