Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Huggormsbett

Senast ändrad: 2013-03-26

Årligen vårdas cirka 200 personer på sjukhus till följd av huggormsbett och av dem får 20-30% måttliga till allvarliga symtom. Reaktionen efter huggormsbett varierar dock kraftigt beroende på mängd injicerat gift. I knappt hälften av fallen uteblir symtom, vilket beror på att inget gift sprutats in. Vanligen ser man två små bettmärken med 6-9 mm mellanrum.

Symtom efter bett

Om en huggorm injicerar gift medför det i de flesta fall smärta och senare en blåaktig svullnad kring bettstället. I allvarliga fall kan man redan tidigt bli allmänpåverkad med symtom som yrsel, illamående och kräkningar, diarré, buksmärtor, andningssvårigheter, blodtrycksfall, hjärtpåverkan och sänkt medvetandegrad. Svullnaden och missfärgningen kan spridas och omfatta hela den bitna kroppsdelen och också delar av bålen. I regel klingar svullnaden av inom ett par veckor men kvarstående eller återkommande besvär kan förekomma.

Råd vid huggormsbett:

  • Lugna den bitne, som kan vara rädd och orolig.
  • Vila och håll den bitna kroppsdelen stilla, helst i högläge.
  • Lämna bettstället helt i fred.
  • Ring läkare eller Giftinformationscentralen för råd.
  • Alla som blivit huggormsbitna bör observeras på sjukhus eller vårdcentral.
  • Vid snabbt insättande allmänpåverkan ring 112 för ambulans.


Tänk på

  • att lämpliga skor eller stövlar kan skydda mot ormbett. De flesta blir bitna i foten eller ankeln.
  • att aldrig plocka upp ormar.

 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid