Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Växtlistan

Senast ändrad: 2014-08-11

Listan gäller förgiftningstillbud då barn smakat på en växt.
Listan omfattar över 200 växter, både ofarliga och giftiga. Om en växt anges som ofarlig eller sannolikt ofarlig innebär det ingen risk om ett barn äter en mindre mängd av den. Ring oss om du inte hittar växten i listan, eller är osäker på vad som bör göras. Växterna är ej bedömda ur allergisynpunkt.


Välj ”Visa rubriker och text” ovan för att se text och bilder direkt i listan. Klicka på respektive bild för att se den i större format. När du öppnat en bild går det också att bläddra mellan alla bilderna i listan.
Se även Bilder på bär och Bilder på krukväxter

Bilderna är avsedda som identifieringshjälp. Växter inom samma art kan variera i färg och form. För en säker identifiering av en okänd växt kan man t.ex. pröva att kontakta en blomsterhandel eller handelsträdgård.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Visa alla

Julstjärna

Euphorbia pulcherrima
Den vita växtsaften är irriterande. Inga allvarliga förgiftningar kända hos människa.

Symtom: Kan ge sveda i mun och svalg samt magbesvär.

Åtgärd: Ge lite dryck.

example6

Tillbaka till listan

 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid