Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Kemikalielistan

Visa rubriker och text

Senast ändrad: 2014-04-03

I kemikalielistan ges en kortfattad information om risker, symtom och åtgärder vid olyckstillbud med de vanligaste hushållskemikalierna. Då riskerna kan variera inom en produktgrupp, nya produkter tillkommer och innehållet kan ändras ges ofta rådet att kontrollera risken hos Giftinformationscentralen. Råden i listan är anpassade till olyckstillbud hos småbarn och gäller i regel förtäring av en liten mängd av en produkt. I de fall det innebär en speciellt stor risk finns även råd avseende ögonstänk, hudkontakt och inandning. Ring till Giftinformationscentralen om du inte hittar produkten i listan eller om du är osäker på vad som bör göras.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Visa alla

 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid